Rioolwerk

Ook op het gebied van riolering en waterhuishouding is een ruime expertise aanwezig.

Enkele voorbeelden van ons werk zijn de huisaansluiting van 75 woningen te Driel, aanleg hoofdriool (betonriool) en huisaansluitingen Tuinstraat Veenendaal, en onderstaand  de realisatie van het plan ‘t Stupke te Millingen aan de Rijn waar in de  bestaande situatie kolken vernieuwd werden.