Grondwerk

.

Wij kunnen ingezet worden voor het uitgraven van bouwputten, plaatsen van prefab kelderbakken, zwembaden, etc. De opdrachten zijn uitgevoerd veelal in een diversiteit van bodemgesteldheid.

Bij hoog grondwater wordt bemaling in eigen beheer uitgevoerd. Damwanden in vele diversiteiten worden in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en constructeurs geplaatst. Eveneens vinden samenwerkingsverbanden plaats met gecertificeerde milieukundige bureau’s.

Onderstaand treft u een impressie aan van enkele uitgevoerde werken. Door op de foto’s te klikken krijgt u nadere informatie.